Day Archives: 12 במרץ 2019

אחרי החתונהשלב החתונה

שיאי גינס מעולם הנישואים

מי שאמר שזוגות נשואים יכולים, אם ירצו, להתגבר על כל המכשולים, לא הביא בחשבון כמה מההתנהגויות ההזויות והמוזרות ביותר שבני זוג התנהגו אחד כלפי השנייה. חלקם ממש ביום החתונה. מסתבר שלפעמים האהבה לא מנצחת, ויש זוגות שלא מצאו לנכון לעבוד...