Day Archives: 10 ביולי 2019

מאמרים נבחריםמדריכיםשלב האירוסין

5 דרכים להיות יותר זמין רגשית במערכת היחסים

אם שמעתם פעם מישהו אומר "אני לא רוצה לפתח רגשות" למישהו? מדובר בהמנעות מיצירת קשר ריגשי למישהו אחר. בהרבה מקרים מדובר ביחסים שמבוססים על קשר מיני. יש פה הנאה מהקרבה הפיזית, אבל המנעות די ברורה ממעורבות ריגשית. מה זה אומר...