Day Archives: 9 באוקטובר 2019

אחרי החתונהכללישלב האירוסין

ברוגז שולם לעולם

לעיתים, יש לנו נטייה לחשוב שהדשא של השכן ירוק יותר. הנטייה הזו מרימה את הראשה גם בכל הקשור לזוגיות, ולמריבות במערכת היחסים בפרט. מי לא מכיר זוג אחד (לפחות) שנראה כאילו נועדו זו לזו, יחסים הרמוניים, השיח נעים, הטונים לעולם...